درس‌های موجود

نجوم - روز یکشنبه‌ - ساعت 14:30 الی 15:15

نجوم - روز سه‌شنبه‌ - ساعت 14:30

فتوشاپ - روز یکشنبه - ساعت 14:30

فتوشاپ - روز سه‌شنبه - ساعت 14:30

اسکرچ -روز یکشنبه - ساعت 13:30

کاریکاتور - روز دوشنبه - ساعت 13:30

کاریکاتور - روز دوشنبه - ساعت 14:30

فن بیان - روز یکشنبه - ساعت 13:30

کارگاه نویسندگی - روز دوشنبه - ساعت 13:30

موشن گرافیک - روز دوشنبه  -ساعت 13:30

فناوری نانو - روز سه‌شنبه - ساعت 13:30

تفکر و خلاقیت - روز سه‌شنبه - ساعت 13:30